fbpx

Lepingutingimused

  1. Tellitud kauba eest tasumine

1.1. Kauba eest saab klient tasuda ülekandega pangakontole, pangalingi kaudu e-poes, sularahas salongis,  järelmaksuga (Slice järelmaks) ning osamaksetena toote toomisprotsessi perioodil.

1.2. Kauba eest saab tasuda eurodes

1.3. Kauba eest on võimalik tasuda pangaülekande teel – valides „Tasun arvega“. Märkige selgitusse tellimuse number. Ettemaks tuleb tasuda vähemalt 50% ulatuses.

1.4. Tasudes e-poes pangalingiga, toimuvad maksed läbi Maksekeskuse. Läbi Maksekeskuse tehtavad tehingud toimuvad 1.5. Reliisa Mööbel OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

1.6. Kauba eest on võimalik tasuda sularahas Reliisa Mööbel OÜ salongis aadressil Suur-Paala 1, ruum 203,Tallinn

1.7. Kauba eest on võimalik tasuda osamaksetena toote tootmisprotsessi perioodil. Juhul, kui Klient on tasunud tellimuse eest osamaksetena toote tootmisprotsessi perioodil, toimub viimase makse tasumine vähemalt 1 päev enne kauba kättesaamist.

  1. Transport

2.1. Transport Mandri-Eestis kuni majani transport TASUTA.

2.2. Transpordihind Eesti saartele lepitakse kokku eraldi.

2.3. Kaupa on võimalik tarnida ka pakiautomaati. Sellekohane info toote kirjelduses.

  1. Kauba tagastamine

3.1. Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib Klient interneti teel ostetud toote tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Tagastatud toote eest tasutud summa tagastatakse Kliendile hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest ning peale Kliendi vastavasisulise avalduse esitamist e-posti aadressile info@reliisa.ee. Kauba tagastamise kulud kannab Klient.

3.2. Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt (kangavalik, peitsi värv jne.). Tagastamisõigus puudub ka e-poest soetatud kaubale, kui klient ei ole kohapeal (aadressil Suur-Paala 1, Tallinn) käinud tutvumas kangaste ja muu kaubaga seotud materjalidega.

3.3. Reliisa Mööbel OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.

3.4. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku- või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu, jätab Reliisa Mööbel OÜ endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarveldamisel näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Kui ostuhetkest on möödas vähem kui 6 kuud, kannab tõendamiskulud kauplus. Hiljem tuleb kulud kanda süüdi jäänud poolel.

  1. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

4.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (§218 lõige 2) on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja.

4.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis Kliendil asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks Müüjale ebamõistlikke kulusid.

4.3. Toote defekti ilmnemisel kohustub Klient teavitama Reliisa Mööbel OÜd probleemist e-posti aadressil info@reliisa.ee defekti kirjeldusega ja fotodega. Vastava avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 1 kuu peale defekti avastamist.

4.4. Reliisa Mööbel OÜ ei vastuta Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest; defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

5.1. Reliisa Mööbel OÜ vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.2. Klient vastutab Reliisa Mööbel OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse  või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav.

5.4. Reliisa Mööbel OÜ ei ole vastutav tootjapoolse toote tarneaja viivitamise eest, kui selle põhjuseks on Tootjast mitteolenev asjaolu.

Liitu Reliisa Mööbel uudiskirjaga

et saaksime sulle saata kasulikke artikleid
ja häid pakkumisi.

* Uudiskiri ilmub 1-2 korda kuus